Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.


ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBPF, z. s.

Dne 21. 10. 2017

V Praze – hotel Svornost

 

Po ukončení klubové výstavy se zadáváním titulu Klubový vítěz se konala členská schůze KCHBPF, z.s. kvůli projednání klubových záležitostí.

Přítomni: Kamila Senohrábková, Lenka Křížová, Tereza Spurná, Petra Kunčar, Radka Vanclová, Jitka Vodičková, Jana Skřečková, Renata Žáčková, Václava Krulišová, Ivana Pulchartová, Vladimír Hruška

1. V úvodu byla zhodnocena právě ukončená klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Bylo rozhodnuto, že zbylé dárkové balíčky od firmy K9 a pytle granulí od firmy CALIBRA, které byly věnovány klubu, jako sponzorský dar, budou rozděleny do psích útulků v Lysé nad Labem a Nymburku. Výstavy se zúčastnilo a bylo posouzeno celkem 20 bišonků a zbonitována byla 1 fenka s výsledkem =chovná=.

2. Předsedkyně klubu představila přítomným členům klubu kandidáty na členy výboru, kteří nebyli zvoleni během volební členské schůze, která proběhla dne 17. 12. 2017 v Hotelu Svornost, v Praze – Dolních Počernicích, a to konkrétně Radku Vanclovou na pozici výstavního referenta a Vladimíra Hrušku na pozici hospodáře, kteří byli osloveni po žádosti manželů Benešových o uvolnění z výše jmenovaných funkcí. Následně dala hlasovat, zda přítomní členové souhlasí s jejich zvolením do výboru klubu. Nikdo z přítomných členů neměl námitek a oba byli zvoleni do výboru klubu.

3. Výbor klubu informoval přítomné členy o plánech na příští rok. K 25. výročí založení klubu by rád oslovil paní Janu Bohuňovskou, která by v případě souhlasu posuzovala klubovou výstavu v hotelu Svornost v říjnu 2018. Dále byla připomenuta klubová výstava KCHBPF, z. s. se zadáváním titulu Klubový vítěz, která se uskuteční 2. února 2018 v hotelu Tři věžičky v Jihlavě. Výstavu posoudí Helene Liatsis, mezinárodní rozhodčí FCI. Jedná se o Francouzku dlouhodobě žijící v Řecku. I na tuto výstavu nám přislíbily sponzorské dary firmy VETOQUINOL, FARMINA a CALIBRA.

4. Ke dni konání členské schůze bylo v roce 2017 vystaveno 12 krycích listů, narodilo se celkem 39 štěňat, 1 fena nezabřezla.

5. Hospodář, pan Vladimír Hruška, informoval přítomné o hospodaření klubu.

 

Zapsala: Lenka Křížová


ZÁPIS  Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU  KCHBPF, z.s.

Dne 11.6.2017

V Hrubém Jeseníku

 

​Předsedkyně výboru KCHBPF, z.s. svolala v neodkladné záležitosti výbor klubu k projednání žádosti manželů Benešových o uvolnění z funkcí ve výboru klubu.

Přítomni: Kamila Senohrábková, Lenka Křížová, Tereza Spurná

 1. Výbor se dohodl, že žádosti manželů Benešových vyhoví.
 2. Výbor se dohodl na oslovení dvou kandidátů na členy výboru, kteří nebyli zvoleni během volební členské schůze, která proběhla dne 17.12.2017 v Hotelu Svornost, v Praze – Dolních Počernicích, a to konkrétně Radky Vanclové na pozici výstavního referenta a Vladimíra Hrušky na pozici hospodáře.
 3. Oba kandidáti – náhradníci byli telefonicky kontaktováni a souhlasili s dočasným výkonem funkcí do doby uskutečnění členské schůze 21.10. 2017 při příležitosti Klubové výstavy se zadáváním klubového vítěze v Hotelu Svornost, v Praze – Dolních Počernicích, kdy proběhne dovolba členů výboru do uvolněných funkcí.
 4. Pan Hruška bude ve funkci předsedy Kontrolní a revizní komise nahrazen pro přechodné období oslovením dalšího člena klubu.

 

Zapsala: Tereza Spurná

 


ZÁPIS  ZE SCHŮZE VÝBORU  KCHBPF z.s.

Dne 3.6.2017

V Čisovicích – restaurace U Hřiště

 

​Po ukončení Speciální výstavy plemene Bichon á poil frisé se sešel výbor klubu KCHBPF, z.s. k projednání klubových záležitostí.

Přítomni: Kamila Senohrábková, Lenka Křížová, Bedřich Beneš, Marcela Benešová, Tereza Spurná, Petra Kunčar

 1. Zhodnocení proběhlých akcí.
 • Dne 30.4.2017 Klubová výstava (CAC) bez zadávání titulu Klubový vítěz na Sázavě, pořádaná při příležitosti prodloužené víkendové akce „Čarodějnice s bišonkem“. Tato výstava byla pořadatelskou premiérou nového výboru klubu. Na výstavu bylo přihlášeno 22 jedinců, z toho předvedeno 20, proběhla bonitace 9 jedinců. Zbonitovaní jedinci byli všichni zařazeni do chovu (7 psů, 2 feny).
 • Během víkendové akce proběhl s Ing. Libuší Brychtovou seminář handlingu. O seminář byl velký zájem, účastnili se především začátečníci. Všichni majitelé se svými bišonky měli možnost vyzkoušet si agility pod vedení Lenky Křížové a Petry Kunčar.
 • Na závěr víkendové akce byl připraven „Čaroděnický slet“ u táborového ohně.
 • Dne 3.6.2017 pořádal KCHBPF, z.s. Speciální výstavu plemene Bichon á poil frisé (CAC). Přihlášeno bylo 23 jedinců, zbonitováni a úspěšně zařazeni do chovu byli 4.
 • Všechny pořádané akce byly zhodnoceny jako úspěšné, s kladným výsledkem hospodaření. Spolupráce se sponzory akcí byla perfektní, na závěr obou výstav proběhlo slosování katalogových čísel o sponzorské ceny.
 1. Je plánovaná změna bankovního účtu klubu. O změně budou členové včas informováni.
 2. Člen revizní komise, p. Hruška, požádal hospodářku klubu o předložení podkladů k provedení účetní revize pololetního hospodaření klubu. Dokumenty v elektronické podobě bohužel nebyly k dispozici. K dispozici byl peněžní hotovostní deník vedený v papírové podobě; konečné pokladní hotovostní saldo dle deníku v pořádku. Bylo domluveno, že požadované dokumenty v elektronické podobě budou v následujících dnech odeslány na e-mailovou adresu pana Hrušky ke kontrole; ev. budou k dispozici koncem každého běžného měsíce.
 3. Na Klubovou výstavu v roce 2018 je plánováno pozvání zahraniční rozhodčí FCI. Možnosti jejího uplatnění i v rámci dalších akcí pořádaných pod hlavičkou ČMKU, případně dalších klubů probíhá.
 4. S klubem KCHB, z.s. byla uzavřena dohoda o podmínkách zařazování psů/fen do chovu.
 5. Komunikace s ČMKU zajištěná předsedkyní klubu, pí. Senohrábkovou, funguje bez výhrad. Všechny potřebné dokumenty a legislativní požadavky jsou splněny.
 6. Výbor klubu uvažuje o pořádání víkendové akce pro členy klubu a jejich psy i v roce 2018, v jednání jsou případné lokality.

Úkoly:

 • Příprava podmínek udělování klubových titulů a soutěží
 • Poptávka vhodných lokalit pro víkendovou akci v roce 2018
 • Zveřejnění propozic pro Klubovou výstavu se zadáváním Klubového vítěze, která se bude konat dne 21.10.2017 v Praze, v hotelu Svornost.
 • Dodání všech požadovaných dokladů předsedovi KRK.

 

Zapsala: Tereza Spurná


ZÁPIS  ZE SCHŮZE VÝBORU  KCHBPF z.s.

Dne 4.2.2017

V Brně, penzion

 

Schůze se zúčastnili:
Kamila Senohrábková, Marcela Benešová, Bedřich Beneš
pro nemoc omluveny - Lenka Křížová a Tereza Spurná.
 
Přítomní zhodnotili splnění zadaných úkolů na schůzi ze dne 17.12.2016.
Spurná Tereza - splnění zadaných úkolů v oblasti webu a tiskopisů  nutných pro chod klubu kompletní.
Benešová Marcela - obnovení a aktualizace členské základny se průběžně doplňuje a běžný účet již plně funkční.
Beneš Bedřich a Křížová Lenka - sponzoring a vypracování propozic na speciální výstavu v CZ, DE, ENG. jazyce a zajišťují průběžně přípravu výstav.
Senohrábková Kamila -  změna stanov se podařila zajistit do konce roku 2016, a neustále se pracuje na smlouvach s ČMKU a KCHB.
Dále se projednával a plánoval program na dubnovou akci Čarodějnice s bišonkem, která se bude konat během prodlouženého víkendu od 28.4. do 1.5.2017 na Sázavě. Předmětem projednání byla také práce na webu, který je průběžně aktualizován a doplňován. Byl projednán a připomínkován návrh reciproční smlouvy mezi Klubem chovatelů bichon á poil frisé a Klubem chovatelů bišonků.

 

Zapsala: Marcela Benešová

 


ZÁPIS  ZE SCHŮZE VÝBORU  KCHBPF z.s.

Dne 17.12.2016

V Praze – Dolní Počernice, hotel Svornost

 

​Bezprostředně po ukončení náhradní volební členské schůze KCHBPF z.s., tj. ve 13:30 h,  byla zahájena schůze výboru klubu. Jediným bodem k projednání bylo určení ze svého středu předsedy klubu, místopředsedy, jednatele, hospodáře a výstavního referenta. Členové nově zvoleného výboru se dohodli na rozdělení funkcí a kompetencí takto:

 

​Předsedkyně klubu, hlavní poradkyně chovu:     Kamila Senohrábková

Místopředsedkyně klubu, webmaster:                 Tereza Spurná

​Jednatelka klubu:                                                Lenka Křížová

​Hospodářka klubu:                                              Marcela Benešová

​Výstavní referent:                                                Bedřich Beneš

 

Úkoly:

 • Tereze Spurné bylo uloženo připravit k tisku formuláře klubu, zejména krycí listy, přihlášku člena do Klubu chovatelů bichon á poil frisé, z.s., bonitační list a přihlášku vrhu.
 • Marcela Benešová byla požádána o přípravu článku o výstavě Cruft´s do zpravodaje a všichni členové byli požádáni o další možné příspěvky do zpravodaje.
 • Bedřich Beneš zjistí možné dodavatele pohárů na připravovanou výstavu
 • Kamila Senohrábková zajistí komunikaci a důležitou dokumentaci od ČMKU.

 

Zapsala: Tereza Spurná

 

 


ZÁPIS  Z NÁHRADNÍ VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  KCHBPF z.s.

Dne 17.12.2016

V Praze – Dolní Počernice, hotel Svornost

 

1.    Náhradní volební členská schůze byla zahájena v 11:15 h.​ Přítomných bylo 13 členů, zaznamenáno v prezenční listině. Schválen program schůze uvedený v pozvánkách, další body schůze nebyly navrženy.
​Pro: 13 členů, Proti: 0, Zdrželi se hlasování: 0

 

2.    Schválen jednací a volební řád.​ Bylo rozhodnuto o tajném písemném hlasování prostřednictvím kroužkování volených kandidátů.​
Pro: 13 členů, Proti: 0, Zdrželi se hlasování: 0

 

3.    Ustavena volební a sčítací komise ve složení: Ladislav Barta, pan Vancl, Václava Krulišová. Členové sčítací komise ze svého středu zvolili předsedou pana Bartu.

Z kandidátní listiny členů výboru byly pro nepřítomnost vyškrtnuty:​​​

·           paní Navrátilová

·           paní Pavízová

·           paní Pidrmanová

·           paní Věchtová


Z kandidátní listiny členů kontrolní a revizní komise byli pro nepřítomnost vyškrtnuti:

·           pan Soukup

·           paní Trejbalová

·           paní Vodičková
 

4.       Volby členů výboru pro další 4-leté volební období proběhly písemným kroužkováním volených členů.
 

5.    Volební a sčítací komise podala zprávu o výsledcích voleb členů výboru klubu a kontrolní a revizní komise. Do výboru KCHBPF byli zvoleni:

·           Kamila Senohrábková                       Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

·           Lenka Křížová                                   Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

·           Marcela Benešová                             Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

·           Bedřich Beneš                                   Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

·           Tereza Spurná                                   Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni:

·           ​Vladimír Hruška                                Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

·           RNDr. Petra Kunčar, Ph.D.               Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

·           František Svoboda                            Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Ze svého středu zvolili předsedou kontrolní a revizní komise Vladimíra Hrušku.
 

6.    Zahájena diskuze.

Projednána nutnost změny Stanov spolku Klubu chovatelů bichon á poil frisé, z.s. a dalších normativů klubu. Znění změn a doplňků bylo projednáno a jednomyslně odsouhlaseno.

pracovní verze Stanov - barevně označeny navržené změny a doplňky

Z návrhu členů vyplynula změna stanov v bodu délky volebního období, ze 4 letého na 5ti leté volební období. Pro nadcházející období platí původní.

Stanovy budou upřesněny v tom smyslu, že při hlasování členů v rozhodovacích záležitostech nebudou akceptovány plné moci k zastupování jinými členy, ale pouze osobní hlasování přítomnými členy.

Dále byl projednán způsob dalšího hospodaření klubu. Do doby vkladu nového znění Stanov spolku a založení nového bankovního účtu KCHBPF, budou finanční prostředky klubu ze stávajícího účtu v Komerční bance převedeny prozatímně a dočasně na účet č.: 670100-2207853114/6210, vedený u mBank.

Paní Kunčar navrhla možné akce a volnočasové aktivity klubu zaměřené na vzdělávání a společně strávený čas členů klubu společně s jejich psy.

 

7.    Náhradní volební členská schůze se usnesla, že volby členů do výboru klubu KCHBPF a kontrolní a revizní komise proběhly řádně dle schváleného programu. Není pochybností o výsledcích voleb. Změny Stanov KCHBPF a dalších normativ byly schváleny ve znění dle projednání a odsouhlasení v rámci diskuze.
 

8.    Náhradní volební členská schůze byla ukončena ve 13:20 h.

 

Zapsala :   Tereza Spurná

Svolavatel schůze: Kamila Senohrábková

Kontrola členem: Ladislavem Bartou

 

 

 


ZÁPIS  Z MIMOŘÁDNÉ VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  KCHBPF z.s.

Dne 17.12.2016

V Praze – Dolní Počernice, hotel Svornost

 

Mimořádná volební schůze byla v souladu s písemnými pozvánkami zahájena svolavatelkou, paní Kamilou Senohrábkovou  v 10:30 h.

Dle přihlášek do klubu a dokumentace zaslané paní Pidrmanovou k rukám paní Senohrábkové byla ověřena členská základna v počtu celkem 50 osob. Pozvánkami na tuto mimořádnou volební členskou schůzi bylo prostřednictvím České pošty obesláno 25 členů klubu, prostřednictvím e-mailu 23 členů. Pozvánku neobdrželi pan Fládr a paní Doležalová, a to z důvodu chybějících adres, či jiných kontaktních údajů. Ze schůze se předem omluvila paní Vodičková z důvodu dovolené. Dále se předem omluvily paní Bartoňová a paní Pidrmanová s tím, že nebudou kandidovat do nového výboru KCHBPF, ani nikomu nepředaly plné moci k jejich zastupování.

Přítomnost členů byla zjištěna prezenční listinou. Fyzicky přítomných bylo 13 členů, zastupováno prostřednictvím úředně ověřených plných mocí bylo 10 členů. Z tohoto důvodu byla mimořádná volební schůze neschopná usnášení a ukončena v 10:38 h.

 

Zapsala :   Tereza Spurná

Svolavatel schůze: Kamila Senohrábková

Kontrola členem: Ladislavem Bartou

 

 

 


ZÁPIS  Z VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  KCHBPF z.s.

Dne 26.11.2016

V Praze – Dolní Počernice, hotel Svornost

 

Volební členská schůze měla být svolavatelem zahájena v 11 hodin. Bývalý výbor však nedokázal doložit a zdokladovat aktuální seznam všech platících řádných členů KCHBPF i přes skutečnost, že hospodářka klubu pí. Pidrmanová byla k tomuto předem vyzvána řádným členem klubu. V předložené prezentační listině figurovalo více členů, než bylo uvedeno na členské schůzi dne 22.10.2016 zde v hotelu Svornost. Podrobnou kontrolou předloženého seznamu bylo shledáno 10 osob, které nebylo možno přiřadit k žádnému datu přijetí výborem nebo členskou schůzí. Na základě těchto zjištěných skutečností, se výše uvedená VČS nepodařila zahájit, a bylo všemi přítomnými členy  přijato následující opatření.

Paní Pidrmanová dodá do 9.12.2016 všechny doklady o zaplacení členských příspěvků včetně kopie podepsaných přihlášek do klubu pro rok 2016 s konečným termínem 22.10.2016 Doklady budou předány poštou na doručenku na adresu členky pí. Senohrábkové. Doklady budou dodány pouze k lidem z tohoto seznamu:

NĚMEČKOVÁ  - ČESKÁ TŘEBOVÁ

ZLÁMAL – SMRŽICE

FLÁDR – ZLÍN

MUDR. CHMELOVÁ – PRAHA

KŘEMENOVÁ – TÁBOR

BEZNOSKOVÁ – KLADNO

PETRÁČEK – MILÍN

ŠEFROVÁ – ÚSTÍ N.LABEM

LATKOVÁ – PRAHA

JAROLÍMKOVÁ - ?

Doklady budou odeslány nejpozději dne 9.12.2016

Dalším svolavatelem schůze bude Kamila Senohrábková, která má minimálně 20% podporu členů klubu. Všichni přítomní na členské schůzi dne 26.11.2016 souhlasí se zápisem.

Zapsala :   Renata Tomášová

Svolavatel schůze: za pí. Bartoňovou podepsala pí. Pidrmanová

Kontrola členem: pí. Senohrábková K.

 

 


 

 

TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO DALŠÍ KLUBOVÉ VÝSTAVY JEŠTĚ NEZAHÁJEN
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!